SHERPA bilgi mimarisi standartları

Last updated 3 months ago

Görece emekleme evresinde ve sürekli kendisini keşfetmeye devam eden bir alan olarak bilgi mimarisi, -en basit tanımıyla- ürünleri ve servisleri destekleyen sanal yapıları tasarlama pratiğidir.

SHERPA bünyesindeki bilgi mimarisi (information architecture — IA) çalışmalarına rehberlik etmesi hedefiyle hazırlanmıştır. Diğer tüm iç yönergeler gibi gelişmeye açıktır.