SHERPA bilgi mimarisi standartları

Görece emekleme evresinde ve sürekli kendisini keşfetmeye devam eden bir alan olarak bilgi mimarisi, -en basit tanımıyla- ürünleri ve servisleri destekleyen sanal yapıları tasarlama pratiğidir.

SHERPA bünyesindeki bilgi mimarisi (information architecture — IA) çalışmalarına rehberlik etmesi hedefiyle hazırlanmıştır. Diğer tüm iç yönergeler gibi gelişmeye açıktır.

SHERPA Bilgi Mimarisi Standartları v.1.2 ye göz atın.