SHERPA kullanıcı deneyimi araştırma metodolojisi

Fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmanın esas olduğuna inanırız.

Fikir sahibi olmadan önce bilgi sahibi olmanın esas olduğuna inanırız. Bu amaçla bütçe elversin ya da elvermesin, tasarım süreçlerine dahil olacağımız tüm kullanıcı problemleri ve iş hedefleri hakkında araştırma yaparız.

Aşağıdaki kullanıcı deneyimi araştırma metodolojisi, kullanıcı deneyimi araştırma süreçlerinde;

  • temel prensipler,

  • yönteminin nasıl belirlendiği,

  • her bir yöntemin nasıl işlediği,

  • farklı yöntemler kullanılarak elde edilen çıktıların neler olduğu ile ilgili, bir rehber doküman oluşturmak amacıyla yapılmıştır.

Buna bağlı olarak, metotların her biri “tanım, amaç, süre, işleyiş, çıktılar, avantajlar ve dezavantajlar” alt başlıkları; çıktıların her biri ise “tanım, amaç, kullanılabilecek metotlar” alt başlıkları altında incelenmiştir.

SHERPA Kullanıcı Deneyimi Araştırma Metodolojisi v.1.0