SHERPA'da UX strateji kılavuzu

SHERPA'da strateji tasarımı, harcanan eforun hedeflere ulaşma yolunda sağladığı faydayı maksimize etmeyi amaçlar.

Jim Kalbach tarafından yaratılmış olan strateji kılavuzunu esas alarak oluşturduğumuz SHERPA UX Strategy Blueprint, öncül araştırma süreçlerinin akabinde hedef kullanıcılar için tasarlanacak deneyime ana referans kaynağı oluşturur.

SHERPA UX Strategy Blueprint